Spørsmål om fri sakførsel der den underliggende sak gjelder oppgjør etter ugift samliv

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.01.2014, HR-2014-00139-U, (sak nr. 2013/2299), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Rønnaug Lilletveit)

Dommere: Tønder, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen