Spørsmål om gebyrplikt ved krav om oppløsning av et aksjeselskap

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.07.2014, HR-2014-01415-U, (sak nr. 2014/1141), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen