Spørsmål om lagmannsrettens avgjørelse om ankenektelse må oppheves som følge av at krav til kontradiksjon er tilsidesatt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.10.2014, HR-2014-01950-U, (sak nr. 2014/1727), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Engesbak) mot B (advokat Lene Høivang)

Dommere: Tjomsland, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen