Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet må oppheves

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.06.2014, HR-2014-01145-U, (sak nr. 2014/884), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Sigurd Vestrheim) mot B borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad)

Dommere: Justitiarius Schei, dommer Bergsjø og kst. dommer Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen