Spørsmål om partsevne i en videre anke over oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 05.11.2014, HR-2014-02155-U, (sak nr. 2014/1778), sivil sak, anke over kjennelse

Fana Bilforretning AS (advokat Thor-Eirik Lodtz) mot Lyng Offshore Limited NUF (advokat Dag Martinsen)

Dommere: Gjølstad, Matheson, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen