Spørsmål om retting av Høyesteretts ankeutvalgs sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.03.2014, HR-2014-00601-U, (sak nr. 2013/2254), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Bjørn Jakobsen) mot C

Dommere: Tjomsland, Tønder, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen