Spørsmål om retting av grunnboken for fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2014, HR-2014-01465-U, (sak nr. 2014/1222), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B og C

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen