Spørsmål om saksbehandlingsfeil på grunn av mangelfull kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.10.2014, HR-2014-02022-U, (sak nr. 2014/1674), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Torkjell Solbø) mot B (advokat Joar Heide)

Dommere: Tjomsland, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen