Spørsmål om stansing og bevisavskjæring i sivil sak som behandles i tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00236-U, (sak nr. 2013/2230), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Steenstrup) mot B (advokat Rasmus Asbjørnsen)

Dommere: Tønder, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen