Spørsmål om tingrettsdommers habilitet ved behandling av sak om omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.02.2014, HR-2014-00399-U, (sak nr. 2014/300), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Allan Rognan) mot X kommune (advokat Gislaug Øygarden)

Dommere: Stabel, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen