Spørsmål om juridisk utdrag skal tas ut av saken, eller om deler av utdraget skal nektes fremalgt, fordi det inneholder bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2014, HR-2014-02114-U, (sak nr. 2014/338), sivil sak, anke over dom

A (advokat Carl Bore) mot B AS (advokat Halvor Manshaus)

Dommere: Tjomsland, Utgård, Tønder

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen