Tvangssalg av boligeierseksjon på grunn av manglende betaling av fellesutgifter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2014, HR-2014-01289-U, (sak nr. 22014/1026), sivil sak, anke over kjennelse

Sameiet A (advokat Henning Lauridsen) mot B

Dommere: Matningsdal, Utgård, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen