Videre anke over lagmannsrettens kjennelse hvor det ble gitt oppfriskning mot oversittelse av klagefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2014, HR-2014-01038-U, (sak nr. 2014/791), sivil sak, anke over kjennelse

Tele 6 Europe Ltd mfl. (advokat Erik Råd Herlofsen) mot A (advokat Fred Arne Gade)

Dommere: Stabel, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen