Videre anke over tingrettens avslag på å få bruke en bestemt person som prosessfullmektig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.05.2014, HR-2014-00995-U, (sak nr. 2014/697), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B (advokat Olav Torvund)

Dommere: Stabel, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen