Spørsmål om tvistemålsloven eller tvisteloven kommer til anvendelse ved anke over kjennelse om slutning og utlodning i felleseiebo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2014, HR-2014-00442-U, (sak nr. 2014/43), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Jan H. Rasmussen) mot B (advokat Chriss Bjorøy)

Dommere: Matningsdal, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen