Høyesteretts ankeutvalg - straff

Anke over vedtakelse av forelegg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.12.2014, HR-2014-02505-U, (sak nr. 2014/2129), straffesak, anke over beslutning A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Beslag av pass som varetektsurrogat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.12.2014, HR-2014-02436-U, (sak nr. 2014/2218), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anker i sak om grovt bedrageri og grovt uaktsomt grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 21.11.2014, HR-2014-02275-U, (sak nr. 2014/1929), straffesak, anke over dom I. A (advokat Per Sjong Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Lise Navjord Leknes) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Sverre Næss) mot Den offentlige påtalemyndighet

Vold mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.11.2014, HR-2014-02184-U, (sak nr. 2014/1934), straffesak, anke over dom A (advokat Tom Ovesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Overtredelse av straffeloven § 219 mv.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.10.2014, HR-2014-02110-U, (sak nr. 2014/1777), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Varetektsfengsling og dokumentinnsyn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.10.2014, HR-2014-02018-U, (sak nr. 2014/1812), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Videre anke i sak om besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01918-U, (sak nr. 2014/1624), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jorun E. Seegaard Dahlberg) mot B (advokat Anette Skjerven Arnkværn)

Varetektsfengsling

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 23.09.2014, HR-2014-01886-U, (sak nr. 2014/1562), straffesak, anke over vedtak A (advokat Jannicke Keller-Fløystad) mot Den offentlege påtalemakta

Anker over lagmannsrettens dom i straffesak vedr. grovt tyveri mv.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.09.2014, HR-2014-01842-U, (sak nr. 2014/1439), straffesak, anke over dom I. A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Einar Grape) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Arild Langenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over lagmannsrettsdom i privat straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 09.07.2014, HR-2014-011450-U, (sak nr. 2014/1179), privat straffesak, anke over dom Aller Media AS, A, B (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot C (advokat Per Danielsen)

Anke over dom i sak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.07.2014, HR-2014-01435-U, (sak nr. 2014/1129), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Legemsfornærmelser mot barn i oppdragelsesøyemed

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 02.07.2014, HR-2014-01399-U, (sak nr. 2014/1048), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Preben Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Stine Laier Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Saken gjelder fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.05.2014, HR-2014-00937-U, (sak nr. 2014/843), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Inga Laupstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Kjøring av bil i ruspåvirket tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00886-U, (sak nr. 2014/691), straffesak, anke over beslutning A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke vedr. domfellelse for misbruk av innsideinformasjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.05.2014, HR-2014-00872-U, (sak nr. 2014/537), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Atle Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Caterina Håland Gaeta) mot Den offentlige påtalemyndighet III. c (advokat Helene Elness) mot Den offentlige påtalemyndighet

Føring av rettsbok i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.04.2014, HR-2014-00742-U, (sak nr. 2014/422), straffesak, anke over kjennelse Sogn og fjordane politidistrikt

Skatteunndragelse og trygdebedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 28.03.2014, HR-2014-00654-U, (sak nr. 2014/44), straffesak, anke over dom A (advokat Helge Skogseth Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Videre anke i sak kom besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00528-U, (sak nr. 2014/328), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Beslag av penger på to bankkonti

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00530-U, (sak nr. 2014/405), straffesak, anke over kjennelse A AS (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Begjæring om soningsutsettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.03.2014, HR-2014-00464-U, (sak nr. 2014/242), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Kriminalomsorgen region sør

Til toppen