Anke frå den tiltala over oppnemning av bistandsadvokat for ein annen i samband med ankesak for lagmannsretten

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 28.08.2014, HR-2014-01715-U, (sak nr. 2014/1535), straffesak, anke over vedtak

A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Laila Kjærevik)

Dommarane Utgård, Indreberg, Bårdsen

Les heile avgjerda

Til toppen