Anke over lovanvendelse og saksbehandling etter frifinnelse for vold mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 10.06.2014, HR-2014-01199-U, (sak nr. 2014/934), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Solveig Kristine Høgtun)

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Falkanger og Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen