Anke over dom i sak om overtredelse av straffeloven § 390 a

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 01.08.2014, HR-2014-01606-U, (sak nr. 2014/1405), straffesak, anke over dom

A (advokat christian Børve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Tjomsland, Matningsdal

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen