Anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00587-U, (sak nr. 2014/536), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen