Anke over lagmannsrettens beslutning hvor ankene over bevisvurderingen under skyldspørsmålet ble henvist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2014, HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over beslutning

I. A (advokat Sol Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Endresen og Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen