Anke over lagmannsrettens dom for gjeninnsettelse til forvaring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.05.2014, HR-2014-01024-U, (sak nr. 2014/879), straffesak, anke over dom

A (advokat Ann Turid Bugge) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Indreberg, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen