Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om opprettholdelse av beslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00884-U, (sak nr. 2014/631), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Truls Johannesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Indreberg, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen