Anke over lagmannsrettens vedtak der tingrettens dom vart nekta fremja

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 30.01.2014, HR-2014-00217-U, (sak nr. 2013/2210), straffesak, anke over vedtak

A (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarane Utgård, Tønder og Kallerud

Les heile avgjerda

Til toppen