Anke over lagmannsrettsdom i privat straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 09.07.2014, HR-2014-011450-U, (sak nr. 2014/1179), privat straffesak, anke over dom

Aller Media AS, A, B (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot C (advokat Per Danielsen)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen