Anke over saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling - overtredelse av straffeloven § 266 tredje ledd, jf. første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 11.06.2014, HR-2014-01195-U, (sak nr. 2014/802), straffesak, anke over dom

I.   A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.  B (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Øie og Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen