Anke over saksbehandling og straffutmåling etter domfelling for truslar og sjikane

Høgsteretts ankeutvals vedtak, 15.01.2014, HR-2014-00077-U, (sak nr. 2013/2336), straffesak, anke over dom

A (advokat Kjetil Krokeide) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarane Utgård, Bårdsen, Kallerud

Les heile avgjerda

Til toppen