Anke over straffutmålinga etter dom som følgje av brot på narkotikaprogram med domstolskontroll

Høgsteretts ankeutvals dom, 29.01.2014, HR-2014-00210-U, (sak nr. 2013/2411), straffesak, anke over dom

A (advokat Carl Hartwig) mto Den offentlige påtalemakta

Dommarar Utgård, Bårdsen og Kallerud

Les heile avgjerda

Til toppen