Anke vedr. domfellelse for misbruk av innsideinformasjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.05.2014, HR-2014-00872-U, (sak nr. 2014/537), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat Atle Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Caterina Håland Gaeta) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. c (advokat Helene Elness) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen