Anker i sak om grovt bedrageri og grovt uaktsomt grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 21.11.2014, HR-2014-02275-U, (sak nr. 2014/1929), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Per Sjong Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet
II. B (advokat Lise Navjord Leknes) mot Den offentlige påtalemyndighet
III. C (advokat Sverre Næss) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen