Anker over lagmannsrettens dom i straffesak vedr. grovt tyveri mv.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.09.2014, HR-2014-01842-U, (sak nr. 2014/1439), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Einar Grape) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C (advokat Arild Langenes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Endresen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen