Beslag av pass som varetektsurrogat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.12.2014, HR-2014-02436-U, (sak nr. 2014/2218), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: justitiarius Schei, dommerne Normann og Bull

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen