Beslag av penger på to bankkonti

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00530-U, (sak nr. 2014/405), straffesak, anke over kjennelse

A AS (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen