Føring av rettsbok i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.04.2014, HR-2014-00742-U, (sak nr. 2014/422), straffesak, anke over kjennelse

Sogn og fjordane politidistrikt

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen