Kjøring av bil i ruspåvirket tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00886-U, (sak nr. 2014/691), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen