Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet siktedes anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.05.2014, HR-2014-01125-U, (sak nr. 2014/945), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Lars Leversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Noer, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen