Lagmannsrettens kjennelse om å avvise mangelfull anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.05.2014, HR-2014-01108-U, (sak nr. 2014/894), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jan Bakke) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Falkanger, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen