Legemsfornærmelser mot barn i oppdragelsesøyemed

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 02.07.2014, HR-2014-01399-U, (sak nr. 2014/1048), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat Preben Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Stine Laier Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen