Overtredelse av straffeloven § 219 mv.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.10.2014, HR-2014-02110-U, (sak nr. 2014/1777), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Bårdsen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen