Saken gjelder fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.05.2014, HR-2014-00937-U, (sak nr. 2014/843), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Inga Laupstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen