Skatteunndragelse og trygdebedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 28.03.2014, HR-2014-00654-U, (sak nr. 2014/44), straffesak, anke over dom

A (advokat Helge Skogseth Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen