Spørsmål om en ankesak i lagmannsretten skal settes med lagrette eller meddomsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00228-U, (sak nr. 2014/27), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Thomas Randby) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen