Spørsmål om fortsatt fengsling etter utlendingsloven § 106 utgjør et uforholdsmessig inngrep

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2014, HR-2014-01515-U, (sak nr. 2014/1339), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kim andre Svenheim) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen