Spørsmål om partshjelp skal tillates for Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.05.2014, HR-2014-00947-U, (sak nr. 2014/220), straffesak, anke over dom

A (advokat Thor André Bjerkhaug) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Tjomsland, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen