Spørsmål om retting av Høyesteretts ankeutvalgs sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.09.2014, HR-2014-01877-U, (sak nr. 2014/1179), privat straffesk, anke over dom

A AS, B og C (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot D (advokat Per Danielsen)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen