Spørsmål om saksbehandlingsanke til lagmannsretten skal vurderes etter § 321 andre eller tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.11.2014, HR-2014-02254-U, (sak nr. 2014/1836), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Sol Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Matheson, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen