Varetektsfengsling og dokumentinnsyn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.10.2014, HR-2014-02018-U, (sak nr. 2014/1812), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen