Varetektsfengsling

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 23.09.2014, HR-2014-01886-U, (sak nr. 2014/1562), straffesak, anke over vedtak

A (advokat Jannicke Keller-Fløystad) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarane Utgård, Bårdsen, Bull

Les heile avgjerda

Til toppen