Videre anke i sak kom besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.03.2014, HR-2014-00528-U, (sak nr. 2014/328), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jon alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen