Videre anke i sak om besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01918-U, (sak nr. 2014/1624), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jorun E. Seegaard Dahlberg) mot B (advokat Anette Skjerven Arnkværn)

Dommere: Matningsdal, Øie, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen